Start: East Asia
The use of the printing press in the Far East for the first time began. The first printing, using the technique of wood engraving, MS 593'te established in China, the first printed newspaper in the MS Beijing has more than 700. 8. yüzyıldaJaponya'da print is made, the Empress Shotoko'nun sacred Buddhist texts in Sanskrit is known to suppress Chinese alphabet. The oldest known complete Tianemmen rolls with printed books published in China, 868. To print individual letters pouring in for the first time in 1040 named Pi Sheng told a Chinese porcelain have tried using the letters.

Westward Expansion
Tun-Huang cave finds, letterpress printing with the Chinese Uyghurs 9 century shows that pressure. On the other hand, comes from China or developed independently is known, however, Egypt 4 century wood carving patterns on the fabric printing was done. Pressing the 9th of Arabic texts with the same technique and 10th centuries, Egypt has started again.

Europe And The Birth Of The Modern Printing Press
Printing fabric, wood carving started in Europe by the Islamic world. Especially 15 century printing press in Europe, the Netherlands, which base is highly developed printing technique. He dug dönemdehattatlarca post hakkaklarca wooden molds and single letters, as well as printing for the first time in Harlem in 1430 Lourens Janszoon Coster'in his thought experiments.

Finally, Johannes Gutenberg in 1450, along with partner Fust in Mainz, Germany, have found the technique of printing and printing applied metal letters. Gutenberg's production, especially in the Bible 1455'de presses, high quality and cheap price, have been successful in a short time, the new invention became widespread all over the world, starting in Europe. Then, letterpress printing, this printing technique called industrial revolution was born in the foundation of modern printing machines and printing industry and 20 has until the end of century.

The Birth Of Printing Press In The Ottoman Period
Than the first printing house in the Ottoman Empire in 1493, Abraham Müteferrika'dan 234 years ago, was founded by the Spanish immigrant brothers David and Samuel ibn Nahmias. My first book, Jacob Asher Arba'ah I work Turim December 13 1493'te published. Italic typefaces, page layout, marking foil technique, the text specified in uppercase, such as the head of the art of printing innovations came to Istanbul with the way savers settled in Italy in the 1530 Sonsino family.

Techniques
Printing the surface of the flat sheet or roll of paper (rotary), except that in printing the main printing methods used are as follows:

  • Offset Printing
  • Letterpress printing or high-pressure (which is now lost its function)
  • Rotogravure and flexographic printing (packaging surfaces, especially photopolymer printing)
  • Silk-screen printing (paper, ceramics, textiles and so on. Surfaces)
  • Anagram print
  • Hologram
  • Buffer
Modern In Printing Workflow
In short, the so-called complex printing process, the procedure consists of a large number of different technologies. Prepared by the CIP4 JDF is an international industry consortium (Job Definition Format) standard for defining the scope of work defined in more than one hundred transactions, they are in line with the trend in the traditional pre-press, printing and post-printing process into three sub-collected.

Print The Pre
First of all, design is made for print jobs. At this stage, articles and photos must be transferred to the computer. Transferred to the computer software by combining visual elements, layout design is suitable for printing. Computer assisted this process is also called desktop publishing. Then, the movie will cause the output of the study. The film used for printing is used to create the pattern. After the film can be at the rehearsal. The film received analog rehearsal rehearsal (due to Dupont Cromalin system in the sector "cromalin" known by the name) is called. Analog to digital proofing printers are available that mimic the pressure outside of rehearsal.

Print
After film exits aluminum plates (pattern) design on the image output. This process takes place in two stages, the so-called mold shrinkage: film exposure using the mean contact pressure and a bathroom. Today, be intaken mold designs directly to the computer, known as FRP film and installation operations are eliminated with this system. After you take the mold pressure is reached.

After Printing
After printing cellophane, with materials such as lacquer surface coating (lamination) can be applied. Binding machines by using the multi-page products, folding, collating, sewing threads, processes such as saddle stitching, books, and magazines such as the cover by inserting the binding, such as for packaging processes such as die-cut can be applied.
OFSET BASKI NEDİR?
Ofset baskı, 1904 yılında, Amerikalı Ira W. Rubel tarafından bulunmuş, genellikle kâğıt yüzeyine baskıda kullanılan baskı tekniğdir. Günümüzde kitapların, gazetelerin, dergilerin, broşürlerin, faturaların, kartvizitlerin ve karton ambalajların basımında kullanılır.

Ofset sistemi aslında taş baskı sistemine benzer, ancak kalıp üzerindeki yükseklik farklarından yararlanmaz. Kalıp yüzeyi düzdür. (Yüzey üzerinde çok küçük bir emülsiyon tabakası kalınlığı farkı vardır ancak bu kalınlık görüntü oluşturmada etkin değildir) Kalıp yüzeyinde iş olan yani basılacak alanlar ve iş olamayan basılmayacak alanlar vardır. İş olan yani basılacak alanlar emülsiyon tabakasıyla kaplıdır. İş olmayan alanlarda ise emülsiyon tabakası yoktur. İş olan yerler mürekkebi, iş olmayan yerler ise suyu tutar. Burada su ve mürekkebin birbirine karışmaması prensibinden faydalanılır. Böylelikle iş olan yerlerde bulunan mürekkep baskıyı gerçekleştirir. Diğer alanlarda mürekkebi iten su olduğu için o bölgelere baskı uygulanmaz.

Kalıp Hazırlama
Günümüzde artık kalıp aşamasında ara eleman olan film kalkmış ve dolaysız olan bilgisayardan kalıba pozlandırma (CTP) tekniği kullanılmaktadır. Ofset baskı için kalıp hazırlamanın temel mantığı, baskı yapılacak alanların görüntüsünün kalıp üzerinde yaratılmasıdır. Bu işlem için kullanılan filmde basılacak alanlar ışığı geçirmeyecek şekildedir. Baskı sırasında mürekkep tutmayacak alanlar ise şeffaftır ve pozlama ile ışığa maruz kalırlar. Alüminyum kalıpta ışıktan etkilenen alanlar çürüyerek banyo sırasında atılırlar. Bu alanlarda suyu tutan gözenekler kalır. Ofset Baskı sisteminde suyun boş alanlarda tutunmasının nedeni; bu bölgelerin üzerinde suyu tutan mikro gözeneklerin olmasıdır. Mürekkebin tutunduğu alanlar ise son derece düzdür ve bu yüzeyde su tutunamaz.
ANTETLİ KAĞIT NEDİR?
Antetli Kağıt, firmanızın diğer kurumsal evrakları gibi kurumsal kimliğinizi yansıtan belgelerden biridir.

Antetli Kağıt veya Başlıklı Kağıt üzerinde, firmanın veya kurumun kurumsal kimliğini ifade eden logosu ve iiletişim bilgileri bulunur.

Antetli Kağıtlar genellikle A4 (21x29.7) ebadında kağıtlara basılır. Kullanılan kağıt cinsi genellikle 1. hamur ve 80 gramdır. Bu kağıtların yanısıra 110 gram fantazi kağıtlarında kullanıldığı olur.

Antetli kağıt tasarımı firmanızın kurumsal kimliği gözönüne alınarak yapılır. Antetli Kağıtlar firmanın diğer evrakları ile uyum içinde olmalıdır.

Zarf Nedir, Zarf Çeşitleri
Herhangi bir materyalin içine yerleştirildiği korumak, gizlemek veya estetik görünüm amaçlı, kâğıt veya plastik maddeden yapılan paketleme aracına zarf denir.

Zarfları yapıldığı malzemeye göre sınıflandırabiliriz. Kağıt zarflar, plastik zarflar gibi. Zarf çeşitleri boyutlarına göre sınıflandırılabilirler. İçine konulacak malzemeye bağlı olarak çok farklı boyutlarda zarflar kullanılabilir.

Matbaa sektöründe olduğumuzdan sitemizde genel olarak kağıttan yapılmış zarflar üzerine bilgiler bulabilirsiniz. Firmaların genel olarak kullandığı zarflar, Buklet, diplomat ve torba zarflardır. Bu zarf çeşitlerine ilişkin soldaki linklere tıklayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kırtasiye malzemesi olarak kullanılan zarflar daha çok posta sistemlerinde kullanılmaktadır. Mektupların içine yerleştirilerek korunduğu ve gizlendiği kâğıt parçası olan zarflar aynı zamanda para, kart ve her türlü basılı evrakın taşınabildiği malzemelerdir.
İRSALİYELİ FATURA
İrsaliyeli fatura hakkında bilgiler

Malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde "irsaliyeli fatura" düzenleyebileceklerdir.

İrsaliyeli Fatura Özellikleri
İrsaliyeli fatura" uygulamasına hesap dönemi içinde geçilemez, kesinlikle hesap dönemi baüçnda geçilmesi gerekir. Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren bu usulü seçebilirler; daha sonra hesap dönemi içinde usulün değiştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu durumdaki mükellefler hem "irsaliyeli fatura", hem de ayrı ayrı fatura ve irsaliye düzenleyemezler.

Bu usulü seçen mükellefler, hesap dönemi baüçnda başlamak ve o takvim yılı sona ermeden fatura veya sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyemezler hükmü ise, 232 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değiştirilerek, aynı zamanda fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanma hakkı da tanımaktadır. (232 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği; mükellefler, faaliyetleriyle olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, bundan böyle fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı da kullanabileceklerdir. satılan malın Alıcıya teslim edilmek üzere Satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde, Satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebilecektir. İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde Ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacaktır. Teslim edilen malın Alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise, sevk irsaliyesi Alıcı tarafından tanzim edilecektir. aynı müessesenin birden çok işyerlerinin veya şubelerinin bulunması ve bunlar arasında mal sevkiyatının yapılması halinde, bu Taşımaişlemleri için yalnızca sevk irsaliyesi düzenlenmesi yeterli olacaktır. Fatura, irsaliyeli fatura ve sevk irsaliyesi kullanılmasına ilişkin olarak daha önce yayımlanmış olan Vergi Usul Kanunu Genel tebliğlerinin bu tebliğe aykırı olmayan kısımlarının uygulamasına devam olunacaktır.)

İrsaliyeli Fatura uygulamasını seçen mükelleflerden mal satın alan mükelleflerin, bu malları Taşımaları veya taşıttırmaları esnasında "irsaliyeli fatura" bulunması halinde, bunların "sevk irsaliyesi " düzenleme yükümlüLÜKleri yoktur. İrsaliyeli fatura'nın altında, "bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde Ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz." ifadesine yer verilecektir. malı satan mükellefler İrsaliyeli Fatura'yı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. İrsaliyeli fatura'nın iki nüshası mutlaka malı taşıyan Araçta bulundurulacak, yoklama ve denetimlerde "irsaliyeli fatura"nın iki nüshası da ibraz edilecektir.

İrsaliyeli Fatura'da; faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı ile nereye ve kime gönderileceği; Müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, düzenleme tarih ve saati ile Anlaşmalı matbaa ile bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde "irsaliyeli fatura" hiç düzenlenmemiş sayıllacaktır.

Fatura normal olarak malın teslimi sırasında düzenlenir. Bazı hallerde teslimden bir süre önce, Bazı hallerde de teslimden bir süre sonra düzenlenmesi de mümkündür. Ancak faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir. satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi sırasında düzenlenmiş olsa dahi, faturada malın teslim (irsaliye) tarihi ve irsaliye numarası yer alacak ve Ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.

Bu kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçetutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek Diğer defterlere de yapılabilir. kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. şu kadar ki yurt dışındaki Müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.

Esas olan; sevk irsaliyesinin ancak alım satıma konu olan ve ticari bir nitelik taşıyan malların sevkinde düzenlenmesi gereken bir belge olduğudur. Burada amaç ticari bir teslimin nihai olarak faturaya bağlanmasını sağlamaktır. Hiçbir ticari niteliği olmayan teslimlerde sevk irsaliyesi düzenlemez.
İrsaliyeli fatura kaç nüsha düzenlenir
İrsaliyeli fatura dört nüsha düzenlenir.

İrsaliyeli fatura Basımı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.
Sürekli form fatura nedir
Faturalar tel cilt, tutkal cilt olarak yapılabileceği gibi sürekli form fatura olarak da kullanılabilir. Sürekli form olarak tasarlanmış faturaya sürekli form fatura denir.

Sürekli form fatura ölçüleri genel olarak 11x24, 12x24 cm'dir. Bu ölçülerin dışında faturalarda basılabilmektedir. Özel sürekli form fatura ölçüleri için arayınız.

Sürekli form fatura özellikleri
Bilgisayardan alınan sonuçları satır yazıcıdan yazdırmak üzere kullanılan, zigzaglı katlandığı için sayfaları yazıcının basım düzeneğinden sürekli biçimde geçen kâğıt çıktı ortamına sürekli form denir.

Faturalar, Ofset baskı, cilt olarak basılabileceği gibi sürekli form olarak da düzenlenebilir.

Faturalarınızı kendi işyerinizde kesip müşteriye teslim ediyorsanız, sürekli form fatura olarak kullanmanız daha doğrudur. Sürekli form fatura kullanarak, işlemlerinizi otomatik olarak muhasebe programınıza kaydedersiniz. Ayrıca, müşteriniz, elle yazılmış yazıları okumaktansa bilgisayar çıktılarını okumayı daha çok tercih edebilir.

Sürekli form fatura tasarımı veya sipariş için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz. Kalan bölümü en kaliteli bir şekilde üretip en kısa zamanda size teslim edececeğiz. Sürekli form fatura örneği için ilgili sayfalara tıklayınız.

Sürekli Form Matbaa olarak, öncelikle sürekli form fatura, irsaliye, tahsilat makbuzu vb. evraklarınızı 2 renk sürekli form makinemiz ile en kaliteli şekilde baskısını yapıp en kısa zamanda teslim ediyoruz. Fatura basımı ve fatura tasarımı veya siparişi vermek yada sürekli form konusunda bilgi almak için lütfen arayınız.
Sürekli Form Sevk irsaliyesi nedir
Ticari bir meta olarak pazara sunulan malı bir yerden başka bir yere taşırken kullanılan ve mal teslimini gösteren belgeye sevk irsaliyesi denir. Sevk irsaliyesi, malı taşıyan tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana verilir. Diğer nüshalar ise firmada kalır.

Sevk İrsaliyesi;
-Tarih,seri ve sıra numarası takip edilerek kesilir.
-Sevk İrsaliyesinin düzenlenmesinden itibaren 7 gün içinde Faturası kesilmek zorundadır

Ayrıca sevk olunan malların cinsi, miktarı, nereden nereye sevk olunduğu ve malın fiili teslim tarihi belirtilir. Fatura ; Sevk İrsaliyesinin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan, farklı bir ay ve yıla kesilemez.

Sürekli Form Matbaa Maliye ile Anlaşmalı olup sevk irsaliyesi gibi resmi evrakların Basımına yetkilidir.

Sevk irsaliyesi baskısı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz. Sürekli Form, kalan bölümü en kaliteli bir şekilde üretip en kısa zamanda size teslim edecektir.

Sevk irsaliyesi Basımı, tasarımı veya sipariş vermek için lütfen arayınız.

İrsaliyeli fatura Basımı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.