ANLAŞMALI BELGE BASIMINDA ŞİRKET İSENİZ;
  • İmza Sürküleri
  • Oda Sicil Kaydı
  • Vergi Levhası
  • İmza Yetkisine Sahip Olanın Kimlik Fotokopisi Gerekmektedir.
DEFTERE TABİ MÜKELLEF İSENİZ;
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ünvanı var ise Sicil Tastiknamesi Gereklidir.